הסכסוך הישראלי-ערבי : מלחמת דת?

תל אביב / 23 בינואר 2019 / 18.00 עד 22.00

רבים תופסים את הסכסוך הישראלי ערבי כמאבק טריטוריאלי בין אומות או תנועות לאומיות. לאור ה"אביב הערבי" ואירועים אחרים בעולם הערבי-מוסלמי הגיעה העת לשנות גישה זו. התגברותם של המוטיבים האיסלמיים בסכסוך מערער את הפרשנות הרציונלית להתרחשויות באזור.

כיצד נחשב מסלול מחדש נוכח העובדות האסטרטגיות הטופחות על פנינו?

האם העדפת הפרדיגמה של סכסוך לאומי או טריטוריאלי אינה מובילה לחוסר הבנה בסיסי של האתגר לפנינו ואת אופן פעולתו?

מהם המאפיינים בסכסוך הישראלי-פלסטיני המשייכים אותו ל"מלחמת דת"?

מהו המחיר התודעתי, הצבאי והביטחוני עבור ישראל, אם לא תכיר במציאות זו?

*  חלק מההרצאות יתורגמו סימולטנית מצרפתית לעברית.

דמי כניסה: 20 ש"ח

מספר המקומות מוגבל

הירשמו עכשיו:

[email protected]

2018-12-31T13:09:46+00:00