Dialogia

About Dialogia

This author has not yet filled in any details.
So far Dialogia has created 16 blog entries.

המדינה, האומה, היהודי, לאחר הפוסט-ציונות

תל אביב / 13 במרץ 2019 / 18.00 עד 22.00 המדינה, האומה, היהודי, לאחר הפוסט-ציונות האנטי-ציונות התקיימה בעולם היהודי מאז ראשית הציונות. אך דבר אחד הוא לערער על לגיטימיות הציונות בשעה שאין עדיין מדינה, ודבר אחר הוא לערער עליה כאשר חייה וקיימת מדינה, המתמודד, נוסף לכל, עם אויבים רבים. הפוסט-ציונות פתחה את הדיון הזה [...]

המדינה, האומה, היהודי, לאחר הפוסט-ציונות2019-04-24T15:08:28+03:00

הסכסוך הישראלי-ערבי : מלחמת דת?

תל אביב / 23 בינואר 2019 / 18.00 עד 22.00 רבים תופסים את הסכסוך הישראלי ערבי כמאבק טריטוריאלי בין אומות או תנועות לאומיות. לאור ה"אביב הערבי" ואירועים אחרים בעולם הערבי-מוסלמי הגיעה העת לשנות גישה זו. התגברותם של המוטיבים האיסלמיים בסכסוך מערער את הפרשנות הרציונלית להתרחשויות באזור. כיצד נחשב מסלול מחדש נוכח העובדות האסטרטגיות הטופחות [...]

הסכסוך הישראלי-ערבי : מלחמת דת?2019-02-12T20:39:16+03:00

הכנס הראשון של האינטלקטואלים הישראלים דוברי-צרפתית

תל אביב / 21 ו-22 במאי 2017 הכנס הראשון של האינטלקטואלים הישראלים דוברי-צרפתית מאושוויץ אל ירושלים מה יכולה לתרום הגות יהודי צרפת לישראל החדש? ערב ראשון  הירושה של אסכולת המחשבה היהודית של פאריס עם פרופ׳ דוד בנון, לוסיאן ג׳יל בן גיגי, רוג׳ר פול דרוא, פרנסין קאופמן, בטי רויטמן, שמואל טריגנו כדי לצפות בצילום הכנס: [...]

הכנס הראשון של האינטלקטואלים הישראלים דוברי-צרפתית2018-12-24T11:47:15+03:00

השקת הכתב המקוון Menora.info

ברשת / מרץ 2017 נצלו את יציאתו לאור של Menora.info, כתב העת המקוון החדש המנתח את האקטואליה הקשורה לשיראל ולעולם היהודי בשפה הצרפתית. יידונו בו ארבעה נושאים גדולים: החברה והתרבות הישראליות, היהדות כמחשבה וכדת, הסוגיות הגדולות של תקופתנו והאתגרים העומדים בפני היהדות הצרפתית. בפורמט חדשני, המעודד את הדיונים ואת חילופי הדעות, ובשיתופם של מומחים [...]

השקת הכתב המקוון Menora.info2018-12-12T10:34:25+03:00

קליטה בארץ שסועה. תדמית ותרומה של העולים מצרפת

תל אביב / 22 בינואר 2017 כנס הפתיחה של עמותת דיאלוגיה קליטה בארץ שסועה תדמית ותרומה של העולים מצרפת עלייתם של יהודי צרפת לארץ מעוררת שאלות משמעותיות לחברה הישראלית. מטרתנו להביע ולנתח אותן. במסגרת זו, דיאלוגיה הזמינה סקר דעת קהל (איכותני וכמותני) על תדמית העולים החדשים מצרפת בעיני הישראלים הוותיקים. סקר זה מציג ממצאים [...]

קליטה בארץ שסועה. תדמית ותרומה של העולים מצרפת2018-12-13T13:01:23+03:00

הסימן הנודד של הזהות הישראלית

תל אביב / 19 בנובמבר 2017 הסימן הנודד של הזהות הישראלית מזרחים, ספרדים, ערבים יהודיים, יהודים ערביים, יהודי ארצות ערב, יהודי ארצות אסלאם…  ריבוי המונחים שמשתמשים בהם בישראל כדי להצביע על האוכלוסייה הישראלית שמוצאה מאזור גיאוגרפי המשתרע ממרוקו עד איראן הוא רמז למבוכה זהותית רחבת היקף. הוא מלמד אותנו על האתגר הישראלי הטמון במפגש [...]

הסימן הנודד של הזהות הישראלית2018-12-12T10:42:21+03:00