אירועים קודמים

/אירועים קודמים
אירועים קודמים 2018-04-02T12:25:28+00:00

הסימן הנודד של הזהות הישראלית


הכנס הסימן הנודד של הזהות הישראלית התקיים ב-19.11.17 בתל אביב.

הסימן הנודד של הזהות הישראלית – מזרחים, ספרדים, ערבים יהודיים, יהודים ערביים, יהודי ארצות ערב, יהודי ארצות אסלאם… ריבוי המונחים שמשתמשים בהם בישראל כדי להצביע על האוכלוסייה הישראלית שמוצאה מאזור גיאוגרפי המשתרע ממרוקו עד איראן הוא רמז למבוכה זהותית רחבת היקף. הוא מלמד אותנו על האתגר הישראלי הטמון במפגש חסר התקדים בהיסטוריה של שני המכוללים המרכיבים את העם היהודי. אך למצב הזה יש השלכותיו המשפיעות על הדרך שבה אותה אוכלוסייה תופסת את הווייתה ואת טבעה.

מהם המרכיבים המבניים של אותה זהות, ממשיים או מדומיינים, בתוך יחסה לעצמה, לעם היהודי, לארצות המוצא, למסגרת הישראלית?

מי שמדברים בדרך כלל על אותה זהות עושים זאת בתגובה להווייתם הם: "נגד" יותר מ"בעד". מבלי להתעלם מן הממד הקונפליקטואלי והפוליטי המאפיין את הוויכוח הזה, שאיפתו של הכנס הנוכחי היא קודם כל לקדם מאמץ תיאורטי של הגדרה. ללא תלות באתגרים של אי שוויון, של צדק ושל הפליה, במה מדובר כאשר מדובר ב"ספרדים", ב"מזרחים"? אך אנו יודעים שאין מדובר בהם אלא משום שאתגרים מסוג זה עומדים על הפרק…

בכנס הזה, התשובה לשאלה זו ניתנת הפעם לאלה המסתמכים על זהות זו או שמקורם ממנה, מבלי שיזהו את עצמם בקטגוריות השולטות של דעת הקהל.

כדי לראות את התכנית המפורטת של הכנס, לחצו כאן.

כדי לקראו את הרצאתו של דוד בנון, לחצו כאן.

כדי לקרוא את הרצאתו של שמואל טריגנו, לחצו כאן.

כדי לצפות בצילום הכנס, לחצו כאן.

קליטה בארץ שסועה. תדמית ותרומה של העולים מצרפת 

כנס הפתיחה של עמותת דיאלוגיה , בנושא קליטה בארץ שסועה. תדמית ותרומה של העולים מצרפת, התקיים ב-22.01.2017 בתל אביב.

עלייתם של יהודי צרפת לארץ מעוררת שאלות משמעותיות לחברה הישראלית. מטרתנו להביע ולנתח אותן.
במסגרת זו, דיאלוגיה הזמינה סקר דעת קהל (איכותני וכמותני) על תדמית העולים החדשים מצרפת בעיני הישראלים הוותיקים.
סקר זה מציג ממצאים משמעותיים לקהילה של העולים חדשים כמו כן לחברה הישראלית ולמדינת ישראל כולה.
כדי לראות את התכנית המפורטת של הכנס, לחצו כאן.
כדי לקרוא במפורט את תוצאות הסקר ופרשנותנו, לחצו כאן.: