תל אביב / 21 ו-22 במאי 2017

הכנס הראשון של האינטלקטואלים הישראלים דוברי-צרפתית

מאושוויץ אל ירושלים

מה יכולה לתרום הגות יהודי צרפת לישראל החדש?

ערב ראשון

 הירושה של אסכולת המחשבה היהודית של פאריס

עם פרופ׳ דוד בנון, לוסיאן ג׳יל בן גיגי, רוג׳ר פול דרוא, פרנסין קאופמן, בטי רויטמן, שמואל טריגנו

כדי לצפות בצילום הכנס:

חלק 1 – הירושה של אסכולת המחשבה היהודית של פאריס

חלק 2 – הירושה של אסכולת המחשבה היהודית של פאריס