תל אביב / 19 בנובמבר 2017

הסימן הנודד של הזהות הישראלית

מזרחים, ספרדים, ערבים יהודיים, יהודים ערביים, יהודי ארצות ערב, יהודי ארצות אסלאם… 

ריבוי המונחים שמשתמשים בהם בישראל כדי להצביע על האוכלוסייה הישראלית שמוצאה מאזור גיאוגרפי המשתרע ממרוקו עד איראן הוא רמז למבוכה זהותית רחבת היקף. הוא מלמד אותנו על האתגר הישראלי הטמון במפגש חסר התקדים בהיסטוריה של שני המכוללים המרכיבים את העם היהודי. אך למצב הזה יש השלכותיו המשפיעות על הדרך שבה אותה אוכלוסייה תופסת את הווייתה ואת טבעה.

מהם המרכיבים המבניים של אותה זהות, ממשיים או מדומיינים, בתוך יחסה לעצמה, לעם היהודי, לארצות המוצא, למסגרת הישראלית?

מי שמדברים בדרך כלל על אותה זהות עושים זאת בתגובה להווייתם הם: "נגד" יותר מ"בעד". מבלי להתעלם מן הממד הקונפליקטואלי והפוליטי המאפיין את הוויכוח הזה, שאיפתו של הכנס הנוכחי היא קודם כל לקדם מאמץ תיאורטי של הגדרה. ללא תלות באתגרים של אי שוויון, של צדק ושל הפליה, במה מדובר כאשר מדובר ב"ספרדים", ב"מזרחים"? אך אנו יודעים שאין מדובר בהם אלא משום שאתגרים מסוג זה עומדים על הפרק…

בכנס הזה, התשובה לשאלה זו ניתנת הפעם לאלה המסתמכים על זהות זו או שמקורם ממנה, מבלי שיזהו את עצמם בקטגוריות השולטות של דעת הקהל.

כדי לראות את התכנית המפורטת של הכנס, לחצו כאן.