תל אביב / 23 בינואר 2019 / 18.00 עד 22.00

רבים תופסים את הסכסוך הישראלי ערבי כמאבק טריטוריאלי בין אומות או תנועות לאומיות. לאור ה"אביב הערבי" ואירועים אחרים בעולם הערבי-מוסלמי הגיעה העת לשנות גישה זו. התגברותם של המוטיבים האיסלמיים בסכסוך מערער את הפרשנות הרציונלית להתרחשויות באזור.

כיצד נחשב מסלול מחדש נוכח העובדות האסטרטגיות הטופחות על פנינו?

האם העדפת הפרדיגמה של סכסוך לאומי או טריטוריאלי אינה מובילה לחוסר הבנה בסיסי של האתגר לפנינו ואת אופן פעולתו?

מהם המאפיינים בסכסוך הישראלי-פלסטיני המשייכים אותו ל"מלחמת דת"?

מהו המחיר התודעתי, הצבאי והביטחוני עבור ישראל, אם לא תכיר במציאות זו?

*  חלק מההרצאות יתורגמו סימולטנית מצרפתית לעברית.

כדי לצפות בצילום הכנס:

1/7 – שמואל טריגנו (בצרפתית)

חשיבותה האסטרטגית של השאלה

2/7 – רפאל ישראלי (בצרפתית)

שלושת המעגלים משותפי המרכז של הסכסוך: טריטוריאלי, לאומי ודתי

3/7 – מאיר ליטבק (בעברית)

סכסוך לאומי עם מרכיבים דתיים

4/7 – אליעזר שרקי (בצרפתית)

לאור המשפט המוסלמי הקלסי: האירועים בני-זמננו במזרח תיכון ובאירופה

5/7 – מרדכי קידר (בעברית)

הסכסוך על ירושלים בין היהדות והאסלאם – על מה ולמה?

6/7 – ז'אן-פייר לֶדוֹ (עם תרגום סימולטני לעברית)

הממד הדתי של מלחמת אלג'יריה

7/7 – אתמר מרכוס (בעברית)

הגדרת הסכסוך כמלחמת דת ע"י הרש"פ