ב-ZOOM \ 25.01.2021

איזה דימוי של "עם ישראל" משתמע מן הסיפור המקראי?

כוונת הכנס היא להבין זאת בתוך הממד הכפול שלאותו דימוי, כגוף סמלי וכגוף פוליטי, ובמילים אחרות להבין איך משתלבות הטרנסנדנס והאימננס בקריה העברית שהדגם שלה דורש עדיין ברור ובנוי.

לאורך ההסטוריה האירופאית ׳מדינת משה׳ נהנתה ממחקר ומחשבה במיוחד בחוג הפילוסופים הפוליטיים של המאה ה17 שניסו למצוא בה הנחיות לרפובליקה הטובה. כך כותרת הכנס רומזת לספר המפורסם של תומס  הובס "לוויתן או החומר, הצורה והשלטון של קהילייה נוצרית ואזרחית" (1651)…

האם בהתעניינות הזאת נגלה ממש את הדגם הנכון של הקריה העברית שכינינו, במשחק מילים,׳מדינת לוי?׳ והאם  יש לה עדיין מה לתרום לפוליטיקה של עם ישראל במדינת ישראל?

כדי לצפות בצילום הכנס: