תל אביב / 22 בינואר 2017

כנס הפתיחה של עמותת דיאלוגיה

קליטה בארץ שסועה

תדמית ותרומה של העולים מצרפת

עלייתם של יהודי צרפת לארץ מעוררת שאלות משמעותיות לחברה הישראלית. מטרתנו להביע ולנתח אותן.
במסגרת זו, דיאלוגיה הזמינה סקר דעת קהל (איכותני וכמותני) על תדמית העולים החדשים מצרפת בעיני הישראלים הוותיקים.
סקר זה מציג ממצאים משמעותיים לקהילה של העולים חדשים כמו כן לחברה הישראלית ולמדינת ישראל כולה.

כדי לראות את התכנית המפורטת של הכנס, לחצו כאן.