תל אביב / 13 במרץ 2019 / 18.00 עד 22.00

המדינה, האומה, היהודי, לאחר הפוסט-ציונות

האנטי-ציונות התקיימה בעולם היהודי מאז ראשית הציונות. אך דבר אחד הוא לערער על לגיטימיות הציונות בשעה שאין עדיין מדינה, ודבר אחר הוא לערער עליה כאשר חייה וקיימת מדינה, המתמודד, נוסף לכל, עם אויבים רבים. הפוסט-ציונות פתחה את הדיון הזה בתוך מדינת ישראל והציונות, בתקופה שבה המדינה נחלצה מלוגיקה של הישרדות.

באיזה מבט אפשר להסתכל על התופעה הזאת ממרחק של שנים אחדות? בה בעת, כיצד להבין את משמעותה מן ההיבט של התפתחות החברה הישראלית? של מה היא התסמין?

האם היא באה לערער על היכולת, הלגיטימיות, היעילות של העם היהודי, או שמא העם הישראלי בלבד, לכונן ריבונות לאומית? האם היא מעמידה בסימן שאלה את המדינה בכללה או את המדינה היהודית (ואף מדינת ישראל)? מה אומרים בה על המדינה? ועל היהודים כעם או כזהות? ועל האומה הישראלית? ועל הדמוקרטיה בכללה?

כל המרצים בכנס זה כתבו על השאלות האלה. הם ידונו בתסמין כמו גם בטיעון ובאתגרים הרחבים יותר של משבר הזהות הרב-ממדי שפגע בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות, וכן בהשפעתה בזירה הבינלאומית (הרוחשת בעצם הימים האלה), שהיא תיבת התהודה העיקרית שלה.

*  חלק מההרצאות יתורגמו סימולטנית מצרפתית לעברית.

כדי לצפות בצילום הכנס:

תרגום סימולטני על ידי חיה שביט קידר ומיכאל ואל.

חלק 1/3

 

.

.חלק 2

.

.חלק 3

.