ב-ZOOM \ 07.12.2020

לאן הדמוקרטיה?

האם הדמוקרטיה תשרוד את הפוסטמודרניזם?

בדיון הציבורי הישראלי, לעתים קרובות מאד, קוראים לעזרה את הדמוקרטיה כאל ערך מוחלט, אף על פי שהנימוקים לקריאה זו מנוגדים.

אמנם הדמוקרטיה, כפי שהיא היום, השתנתה. אינה יותר מה שהייתה לפני 50 שנה.

השינוי קרה בתחום היסודות הכלליים שנחשבו אז מחוץ לתחום הפוליטי. למשל המין, הטבע, האקלים, החיים, המוות, האנושות, הזהות.

 איך השינוי הזה מתכנס עדיין עם הדמוקרטיה כרעיון או כמשטר? באופן כללי כמו במדינת ישראל?

כדי לצפות בצילום הכנס:

(מתחיל בדקה 05.00)